Susisiekite nemokamai konsultacijai

Profesionalūs ir patyrę mūsų ekspertai konsultuos Jus nuo projekto idėjos iki įgyvendinimo. Mūsų tikslas – padėti Jums pasinaudoti ES struktūrinės paramos teikiamais privalumais. Suorganizuokime nemokamą konsultaciją, kurios metu papasakosime kaip galite pasinaudoti ES parama. Taip pat papasakosime apie paskelbtus ir artėjančius kvietimus, ES parama remiamas veiklas.

Europos Sąjungos struktūrinė parama (ES parama) nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Paramos pagrindiniai tikslai yra pagalba, skatinant ekonomiškai mažiau išsivysčiusius regionus, o taip pat sanglauda tarp regionų, mažinant pajamų ir turtinius skirtumus tarp besivystančių ir išsivysčiusių regionų.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio modernizavimui ir ekonomikos vystymuisi. ES parama suteikta verslo, energetikos, mokslinių tyrimų, turizmo sektoriams. ES parama skiriamomis lėšomis modernizuojamos įmonės, gamyba, skatinamas eksportas, kuriami pramoniniai parkai. Įrengiamos naujų gaminių kūrimo ir testavimo laboratorijos, renovuojami darželiai, mokyklos, rekonstruojamos bažnyčios, dvarai, statomi viešbučiai, rengiami dviračių takai, slidinėjimo trasos.

Rengiame ir administruojame projektus ES paramai ir kitam finansavimui gauti:

  • Rengiame paraiškas paramai gauti (LVPA, CPVA, NMA, Invega, LAAIF, bankams, kredito unijoms, tarptautinio bendradarbiavimo programoms)
  • Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas
  • Administruojame ir įgyvendiname projektus

Rengiame projektus finansuojamus ES parama bei kitų priemonių paramos finansavimui gauti:

Rengiame projektus valsybės institucijoms:

  • Rengiame projektus pagal CPVA metodiką (Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d. ) ir skaičiuoklė).
  • Rengiame projektus pagal Valstybės kapitalo investicijų metodiką (VIP metodika).
  • Rengiame projektus pagal Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gaires (Guide to Cost-Benefit Analysis).

Verslo planų, investicinių projektų rengimas – Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas pagal projektų priežiūros institucijų metodinius reikalavimus.Verslo planai rengiami, atliekant balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos prognozes, vertinant investicijų efektyvumą ir atsipirkimą. Investiciniai projektai ir galimybių studijos rengiamos pagal kaštų-naudos analizės reikalavimus (angl. Cost-Benefit Analysis).

Paraiškų rengimas – Rengiame projektus nuo idėjos suformavimo iki paraiškos, verslo plano (investicinio projekto) ir visų reikalingų priedų parengimo, užtikrinant projekto koregavimą paraiškos vertinimo metu, siekiant, kad būtų skirta ES parama.

Projektų administravimas ir įgyvendinimas – Administruojant arba įgyvendinant projektus rengiame pirkimų dokumentus, mokėjimo prašymus, pažangos, galutines ataskaitas, mokėjimo prašymų teikimo grafikus. Suderiname paramos sutarties pakeitimo projektus, deriname dokumentus su priežiūros agentūromis.

Susisiekite nemokamai konsultacijai