PRAGUE

Dalinis palūkanų kompensavimas

2020-03-05

Dalinis palūkanų kompensavimas – tai  ES finansinės paramos teikimas projekto vykdytojui, kompensuojant dalį projekto vykdytojo sumokėtų palūkanų. Verslo įmonės, gavusios finansinę paramą negrąžinamosios subsidijos forma, gali pasilengvinti finansavimo gavimo naštą ir susimažinti kaštus bei lengviau planuotis verslo plėtrą.

2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpiu jungtinę dalinio palūkanų kompensavimo priemonę sudaro trys dalinio palūkanų kompensavimo priemonės:

  • Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslumui didinti;
  • Dalinis palūkanų kompensavimas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) subjektų produktyvumui didinti;
  • Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti;

Iš viso jungtinei dalinio palūkanų kompensavimo priemonei įgyvendinti skirta 29 751 409 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

Daugiau informacijos galite rasti čia.