PRAGUE

E-Verslo modelis COVID-19

2020-09-03

Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi, patvirtinusi  ir iki rugpjūčio 28d. buvo pateikusi viešam aptarimui priemonės „E-verslo modelis COVID-19“ įgyvendinimo plano projektą . Netrukus bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas.


Priemonės tikslas:

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip  sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

E-verslo modelio priemone siekiama skatinti: e-verslo modelių diegimą, persiorientuojant į procesų, produktų, paslaugų skaitmenizavimą, elektroninę prekybą ir pristatymą.

Projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 6 000 000 Eur.

Galimi pareiškėjai: 

MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės, pačios pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius  finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.;

MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

Remiamos veiklos: 

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas MVĮ , pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas;

elektroninio verslo sprendimai, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus.

Finansavimas: nuo 35 000 iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 90%

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, patentų ir licencijų, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos.

Kvietimo data: 2020 gruodis