PRAGUE

Sports Support Fund

Sporto rėmimo fondo kvietimai yra suskirstyti į dvi dalis.

Pirmasis kvietimas yra administruojamas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir yra skirtas šioms projektų sritims finansuoti:

 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
 • sporto renginių organizavimas;
 • kvalifikacijos tobulinimas.

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, kurių planuojamos įgyvendinti veiklos yra susiję su šiomis sritimis.

Vienas projektas gali apimti visas viršuje minimas sritis.

Bendras kvietimo biudžetas – 11,866 mln. Eur ir yra suskirstytas proporcingai – 5, 933 mln. Eur yra skiriama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą; 2, 373 mln. Eur yra skiriama sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui; 1,78 mln. Eur – sporto renginių organizavimui; 593 tūkst. Eur – kvalifikacijos tobulinimui. Taip pat, šiuo kvietimu yra remiama neįgaliųjų sporto plėtra – šiems projektams yra numatytas atskiras biudžetas, kuris siekia 1,187 mln. Eur.

Finansuojama suma: 3 000 Eur – 450 000 Eur.

Intensyvumas: ne daugiau kaip 93 proc.

Projektai yra vertinami vadovaujantis bendraisiais vertinimo kriterijais:

 • Sporto projekto aktualumas ir svarba;
 • Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas;
 • Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (nuosavų lėšų indėlis);
 • Sporto projekto valdymas (projekto vykdytojo patirtis ir kompetencijos.

Projektams yra taikomi specialieji prioritetai ir vertinimo kriterijai. Šiuo kvietimu yra skiriami papildomi balai

 1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas;
 2. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas;
 3. Asmenys skatinami reguliariai (2–4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.

____________________________________________________

Antrasis kvietimas, administruojamas Centrinės projektų valdymo agentūros, skirtas sporto bazių plėtrai ir remontui.

Šio kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.

Bendras kvietimo biudžetas – 1,318 mln. Eur

Finansuojama suma: 5 000 Eur – 450 000 Eur.

Intensyvumas: ne daugiau kaip 93 proc.

Lėšos planuojamos paskirstyti projektams, kuriais:

 • Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
 • Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.
 • Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas.
 • Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Projektai yra vertinami vadovaujantis aukščiau minimais bendraisiais vertinimo kriterijais. Lėšos yra paskirstomos priklausomai nuo projektų prioritetų.

ATGAL