PRAGUE

H2020 NMBP programos nauji kvietimai

2019-09-23

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (H2020) „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi gamyba ir perdirbimas bei biotechnologijos, NMBP“ finansuoja tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir/ar inovacijų veiklų grupes, šių metų liepos 3 d. pagal NMBP programą paskelbti nauji 27 teminiai kvietimai.

Galimi pareiškėjai- mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės.
Priemonės tikslas – investicijos į naujas technologijas, ypač į nanotechnologijas, pažangias medžiagas, pažangią gamybą ir perdirbimą bei biotechnologijas siekis, kad Europos pramonė taptų konkurencingesnė ir tvaresnė.

Programoje numatytos trys strateginės kryptys:

I. Rytojaus pramonės vystymas

-Atviros inovacijų bandymo platformos;

-Medžiagų charakterizavimas ir modeliavimas;

-Valdymas, mokslu grįstas rizikos vertinimas ir reguliavimo aspektai;

-Pramonės sektoriai.

II. Europos pramonės keitimasis

-Ateities gamyklos (FOF);

-Biotechnologijos;

-Medicinos technologijų naujovės.

III. Pramonės tvarumas

-Tvaraus proceso pramonė (SPIRE);

-Žiedinės ekonomikos skatinimas;

-Švari energija per novatoriškas medžiagas;

-Energiją tausojantys pastatai (EEB).

Rengiant paraiškas labai svarbu rasti papildančius vienas kitą partnerius ar turėti ankstesnio bendradarbiavimo su Europos ar kitų šalių mokslo ir pramonės atstovais patirtį.