PRAGUE

Investicijoms į miškininkystės technologijas ES paramos prašoma mažiau nei skiriama

2019-06-07

es parama investicijos miskininkystes technologijas

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie žemės ūkio ministerijos iki gegužės 31 d. kvietė teikti paraiškas gauti paramą finansuoti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas “. 2019 m. pagal šią priemonę buvo skiriama 6 243 329 Eur. Kvietimui buvo pateiktos 48 paraiškos. Prašoma 4 400 099 Eur paramos, t.y. 70,48 proc. nuo šiam etapui skiriamos paramos lėšų. Palyginant su 2018 m., kuomet kvietimui buvo skirta 2 704 568 Eur paramos lėšų., NMA buvo pateiktos 48 paraiškos, kuriose investicijoms į miškininkystės technologijas buvo paprašyta 4 483 835 Eur paramos. Taigi paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau kaip pusantro karto. 2017 m. kvietimui buvo skirta 3 498 239 Eur paramos lėšų ir pateikta 30 paraiškų, kuriose prašoma 1 268 065 Eur projektams finansuoti, t.y. 36 proc. nuo tam etapui skiriamos paramos lėšų.

Daugiau informacijos rasite.