Martynas turi daugiametę konsultacinio darbo patirtį, įmonių įsigijimų ir susiliejimų bei strateginių kapitalo investicijų, ES projektų rengimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų kuravimo ir galimybių studijų rengimo, o taip pat, alternatyvių investicijų srityse. Profesinės karjeros metu jam teko sėkmingai įgyvendinti eilę infrastruktūros bei socialinių projektų, dalinai arba visa apimtimi finansuotų ES struktūrinių fondų lėšomis. Martynas rengė galimybių studijas bei investicinius projektus įvairių sričių (tokių kaip sporto, kultūros, sveikatingumo, kt.) infrastruktūros projektams savivaldybėms bei valstybinėms įmonėms, skirtiems įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, o taip pat pilnai finansuotų ES parama bei biudžeto lėšomis. Sėkmingai rengė paraiškas ir verslo planus, konsultuodamas privataus verslo subjektus paslaugų ir gamybos pramonės srityje, ES struktūrinės paramos lėšoms gauti finansavimą projektams. Martynas baigė finansų bakalauro studijas Saint Louis‘o mieste esančiame Missouri‘o valstijos universitete, JAV, o taip pat tarptautinės ekonomikos ir vadybos magistro studijas Vilniaus universitete. Detalų gyvenimo aprašymą galite rasti čia.

Martynas Kalvaitis