PRAGUE
Priemone siekiama skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Eco-inovacijos LT+

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla

  • Technologinių ekoinovacijų diegimas/skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes;
  • Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai;
  • Investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (proceso modernizavimas, žaliavų pakartotinis naudojimas ar perdirbimas).

Tinkami pareiškėjailabai mažos, mažos, vidutinės įmonės, kurios:

  • Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus;
  • Vidutinės pagamintos produkcijos metinės pajamos per paskutinius 3 finansibius metus yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur;
  • Nevykdo arba neketina vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ir (ar) tvarkymo veiklų.

Finansavimo dydis:

50 000 Eur – 1 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

  • Iki 45% – labai mažoms ir mažoms įmonėms;
  • Iki 35% – vidutinėms įmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologijų ekoinovacijų (įrangos, įrenginių) įsigijimas.
  • Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokestis, t.y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo sukūrimo.

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. liepos 27 d.

ATGAL