PRAGUE
Priemone siekiama skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Eco-inovacijos LT+

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla

  • Technologinių ekoinovacijų diegimas/skatinimas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes;
  • Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai;
  • Investicijos į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (proceso modernizavimas, žaliavų pakartotinis naudojimas ar perdirbimas).

Tinkami pareiškėjailabai mažos, mažos, vidutinės įmonės, kurios:

  • Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus;
  • Vidutinės pagamintos produkcijos metinės pajamos per paskutinius 3 finansibius metus yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. Eur;
  • Nevykdo arba neketina vykdyti komunalinių atliekų naudojimo ir (ar) tvarkymo veiklų.

Finansavimo dydis:

50 000 Eur – 1 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

  • Iki 45% – labai mažoms ir mažoms įmonėms;
  • Iki 35% – vidutinėms įmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų technologijų ekoinovacijų (įrangos, įrenginių) įsigijimas.
  • Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologinėmis ekoinovacijomis darbo užmokestis, t.y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo sukūrimo.
ATGAL