PRAGUE
Skirtas naujo verslo finansavimui kaimo vietovėse, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir skurdą.

Ekonominės veiklos pradžia kaimo vietovėse

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama pagal 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“. Pagal šią sritį neremiama kaimo turizmo, apgyvendinimo, žemės ūkio veikla, mažmeninė prekyba ne savo pagaminta produkcija.

ES paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ gali gauti:

  • kaimo gyventojai, ketinantys pradėti veiklą arba jau pradėję veiklą, tačiau nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d. arba per šį laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų;
  • kaimo vietovėje registruotos labai mažos įmonės (įregistruotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo);

Didžiausia ES parama verslo pradžiai kaime pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ – 40 tūkst. EUR vienam projektui. Parama verslo pradžiai kaime sudaro 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Iki projekto pabaigos (projektas gali trukti iki 3 metų) paramos gavėjas privalo sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą (etatą), susijusią su projekto veikla, kuriai prašoma paramos. Įsipareigojama išlaikyti darbo vietą 3 metus po projekto užbaigimo. Darbo vieta laikoma ne tik pagal darbo sutartį sukurta vieta, bet ir fizinio asmens, išsiėmusio verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą projekto metu, darbo vieta, taip pat mažosios bendrijos vadovo nauja darbo vieta pagal civilinę (paslaugų) sutartį.

ATGAL