LVPA 2019 m. IV ketvirtyje planuoja skelbti kvietimą pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Kvietimo tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Trumpa informacija apie planuojamą kvietimą:

Paraiškos teikiamos: 2019 IV ketv.

Finansuojama: nuo 15 000 Eur iki 500 000 Eur.

Intensyvumas: iki 70 proc. vidutinėms; iki 80 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur.
Įmonės iš Vilniaus ir Kauno rajonų pretenduoti į paramą pagal šią priemonę negali.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
– įranga;
– įrenginiai ir kitas turtas, būtinos AEI gamybai skatinti.|

Parama skirta tiknaujiems įrenginiams įsigyti.