2018 m. lapkričio pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES paramai pagal priemonę „Regio potencialas LT“.

Priemonės „Regio potencialas LT“ tikslas – paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams. Šia priemone remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.

Paramą gali gauti labai mažos, mažos ar vidutinė įmonės, vykdančios arba planuojančios vykdyti gamybinę veiklą (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų įmones).

Paramos dydis:

  • Pagal bendrąjį reglamentą: 25 – 500 tūkst. Eur;
  • Pagal de minimis reglamentą: 25 – 200 tūkst. Eur

Paramos intensyvumas:

  • Iki 45% – labai mažoms ir mažoms įmonėms;
  • Iki 35% – vidutinėms įmonėms;
  • Iki 65% – pagal de minimis reglamentą

Finansavimo forma: grąžinamoji subsidija – sudaro nuo 5 iki 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Projekto vykdytojo projektui tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo Pareiškėjo pasiektų rezultatų, t. y. nuo darbo našumo rodiklio pokyčio (proc.) pasiekimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Gamybinei veiklai vykdyti reikalingo naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia, vykdant pradinę investiciją, naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė. Nurodytos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
  • Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas).
  • Tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.

Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir rinkai pateiktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus.