PRAGUE
Skirta ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse, socialinės įtraukties skatinimui ir skurdo mažinimui

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Kvietimo tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškos teikiamos: nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo intensyvumas: 50 %.

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į planuojamų sukurti darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur yra skiriama, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje ir vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, arba privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-nauja statyba;

-rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

-nauja technika ir įranga;

-infrastruktūra;

-bendrosios išlaidos.

 

 

ATGAL