MTEP

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ir galioja iki 2017-09-29.

Brandiems inovatoriams (veikiantiems ilgiau nei 5 metus):

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: MTEP veiklai yra 1 200 000 Eur; MTEP ir inovacijų infrastruktūrai kurti ar plėsti –  3 000 000 Eur; naujų produktų ir technologijų sertifikavimui – 200 000 Eur. Minimali finansavimo suma – 20 000 Eur.

Pradedantiesiems inovatoriams (veikiantiems trumpiau nei 5 metus):

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: MTEP veiklai –  200 000 Eur; MTEP ir inovacijų infrastruktūrai kurti ar plėsti –  100 000 Eur; naujų produktų ir technologijų sertifikavimui – 100 000 Eur.

Minimali finansavimo suma – 20 000 Eur.

Finansuojama iki:

  • 80 proc. MTEP veiklai: iki 50 proc. moksliniams tyrimams, iki 25 proc. eksperimentinei plėtrai (+10 proc. vidutinėms įmonėms, +20 proc. mažoms įmonėms, +15 proc. už veiksmingą bendradarbiavimą);
  • 45 proc. MTEP infrastruktūros kūrimo veiklai: didelėms įmonėms – 25 proc., vidutinėms – 35 proc., labai mažoms, mažoms – 45 proc.;
  • 70 proc. sertifikavimo veiklai: didelėms įmonėms – 30 proc., vidutinėms – 50 proc., labai mažoms, mažoms – 70 proc.

Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ finansuojamos veiklos:

  1. MTEP;
  2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose;
  3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Tinkami pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos 1. ir (ar) 2. papunkčiuose nurodytos veiklos.

Galimi partneriai – privatieji juridiniai asmenys ir/ar mokslo ir studijų institucijos.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • MTEP veiklai: techninių žinių ir išradimų, patentų, MTEP paslaugų, konsultavimo paslaugų įsigijimo išlaidos, nusidėvėjimo sąnaudos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis, komandiruočių išlaidos, pro rata įrangos nuomos išlaidos, netiesioginės išlaidos.
  • MTEP infrastruktūros kūrimo veiklai: statinių statybos, rekonstravimo išlaidos, baldai, kompiuterinė technika, patentai, licencijos, įrenginiai, įranga, prietaisai, įrankiai.
  • Sertifikavimo veiklai: produkto sertifikavimo išlaidos, sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos, projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.