PRAGUE

Sporto rėmimo fondas

2020-08-10

Artimiausiu metu Sporto rėmimo fondas kvies teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai.

Pirmasis kvietimas bus skirtas fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei kvalifikacijos tobulinimui.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; galimi partneriai.

Planuojama finansavimo suma: 13 535 400 Eur,

 1 353 600 Eur. kvietimo lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Finansavimas vienam projektui: 3 000 Eur – 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

_______________________________________________________________________

Antrasis kvietimas bus skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Finansavimo tikslas– atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; galimi partneriai.

Planuojama finansavimo suma: 3 383 869 Eur.

Finansavimas vienam projektui: 4 500 Eur–450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

Informacija bus atnaujinta.