Verslo pradžia

Parama investicijoms, skirtoms verslo pradžiai kaimo vietovėse.

Kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2018-11-02.

Priemonės tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą bei lengvinti darbo vietų kūrimą.

Didžiausia galima projektui skirta paramos suma yra 40 000 Eur.

Paramos intensyvumas – 100 proc.

Pagal projektą remiamos veiklos:

  • nauja ekonominės veiklos pradžia arba nauja veiklos rūšies pradžia;
  • ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, labai mažos įmonės. Paramos gali kreiptis:

  • veiklą pradėjęs (veikęs pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą) ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo arba pradėsiantis fizinis asmuo;
  • naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo.

Projekto įgyvendinimo vieta turi būti kaimo vietovėje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių nauja statyba (atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
  • naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje (prie kurių priskiriama speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui; projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina specializuota technika ir (arba) įranga);
  • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
  • bendrosios išlaidos.

Pagal priemonę veiklos sritį neremiamos šios veiklos:

1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

8. nekilnojamojo turto operacijos;

9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

11. elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;

12. apgyvendinimo veikla;

13. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

14. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;

15. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;

16. paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Maloniai prašome kreiptis, jei turėtumėte papildomų klausimų, susijusių su galimybę dalyvauti šiame kvietime ar kituose artėjančiuose kvietimuose. Susisiekite nemokamai konsultacijai.