PRAGUE

64 mln. Eur. – finansavimas saulės elektrinėms sausumoje

2023-07-11

Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje

Paskelbtas pažangos priemonės ,,Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ kvietimas ,,Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“. Kvietimui numatoma skirti iki 64 mln. Eur.


Kvietimo ,,Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus.

Remiama veikla: saulės elektrinių iki 500 kW (toliau – mažos galios saulės elektrinės) įrengimas.


Galimi pareiškėjai: 

– MVĮ registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;

– Ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

– Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;

– Piliečių energetikos bendrijos.


MVĮ ir ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, įsipareigoja projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus kasmet nuo projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50% pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir/ar ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.


Finansavimo intensyvumas: iki 45% nuo fiksuotojo vieneto įkainio (896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios).

Tinkamos finansuoti išlaidos: mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos; mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti.

Kvietimas: iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17 val. 

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ rasite čia

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus susisiekite: sandra.rudokaite@sintesi.lt, +370 698 89001.

Sintesi Consulting