Darbo vietų steigimo (pritaikymo)

Aktualūs ES paramos ir Norwaygrants programos kvietimai

2020-11-13

Šiuo metu aktualūs ES paramos ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos kvietimai,  pagal sritis:


MTEP :


ES paramos kvietimas ,,Inostartas”-parama inovacijų kūrimui ir vystymui

Programos tikslas: skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą;

užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant MTEP (mokslinių tyrimų, eksperimentinės) darbus įmonės viduje.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2021 kovo 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

,,Inočekiai”- bendradarbiavimui su mokslo ir studijų institucijomis

Programos tikslas: 

skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP (mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2021 kovo 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje

Programos tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ryšių ir technologijų ( toliau IRT) srityje;

Remiama veikla: 

naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos būs skirtos projektams, kurių metu vystomi produktai ar technologijos prisideda prie verslo ir ekonomikos plėtros, visuomenės gerovės didinimo.

Pvz: informacijos ir ryšių prietaisai, našios skaičiavimo sistemos (ang. high-speed computing), didelės apimties informacijos analizės sistemos, vaizdo ir garso technologijos, kibernetinio saugumo,                    dirbtinio intelekto, daiktų interneto, duomenų apsaugos, į vartotoją orientuoti skaitmeniniai (ang. Human-centric Digital Age) sprendimai.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2021 vasario 12 d.

Daugiau informacijos rasite čia.


Aplinkosauga:

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” .“- APVA kvietimas juridiniams asmenims elektromobiliui įsigyti.

Tinkamos finansuoti išlaidos: elektromobilio įsigyjamas.

Paraiškų teikimo pabaiga: tęstinis atrankos būdas.

Daugiau informacijos rasite čia.


Sveikata:

Norway grants ,,Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų „

Programos tikslas: prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Parama skiriama psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Kvietimu siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2020 gruodžio 29 d. 16val.

Daugiau informacijos rasite čia.


Žemės ūkis:

,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”

modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusių veiklų, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2020 gruodžio 30d.

Daugiau informacijos rasite čia.


Siekiant sužinoti daugiau, apie šiuo metu aktualius ir artėjančius ES paramos kvietimus, kviečiame registruotis į kiekvieną ketvirtadienį Sintesi Consulting organizuojama Webinare.

Registracijos forma rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!