,,Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose”

2023-03-08

2023 m. II ketv. planuojama skelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ investicinės veiklos „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“. Projektams numatoma skirti daugiau nei 42 mln. Eur.


Priemonės ,,Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“ kvietimo tikslas: skatinti pramonės įmones pereiti link klimatui neutralios ekonomikos.

Galimi pareiškėjai: ES ATPLS nedalyvaujančios pramonės įmonės veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.

Remiama veikla: alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Siekiant sėkmingos pramonės įmonių transformacijos ir priklausomybės nuo iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose mažinimo, numatomos investicijos alternatyvaus kuro diegimui, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į atsinaujinančių energijos išteklių šilumos siurblius (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo, oras-oras), įrangos, gamybos procese naudojančios iškastinį kurą,  keitimas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančia įranga ir (ar) įrangą, varoma elektra ir pan.

Reikalavimai projektams: projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktame energijos
vartojimo audito ataskaitoje (parengtoje ne anksčiau kaip prieš 2 m. iki paraiškos pateikimo) rekomenduojamas priemones.


Numatomas finansavimas: nuo 6750 Eur. iki 2 000 000 Eur. 

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 85% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

– iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

– iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);

– iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;

– biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemose;

– šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;

– kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc.  finansuojamo projekto ribose;

– išlaidos susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir/ ar aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 30 mėn.

Kvietimas: numatomas 2023 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!