Inopažanga

Kvietimas „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“

2021-06-10

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos š. m. birželio 4 d. raštu, atnaujino Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ kvietimą teikti paraiškas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti projektus, skirtus tirti COVID-19 ir jo padarinius.


Priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ tikslas: padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

Remiama veikla: aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).


Veiklos tikslas: plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.


Galimi pareiškėjai:

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Galimi partneriai: 

Juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas.

Finansavimas: iki 300 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis :

Vykdant Mokslinių tyrimų veiklas: nuo 50-80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Vykdant Eksperimentinės plėtros veiklas: nuo 25-60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimas: iki 2021.07.09

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!