Inopažanga

Aukšto lygio MTEP (SMART)

2021-01-29

Artimiausiu metu Lietuvos mokslo taryba, planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas, finansavimui gauti, pagal priemonę Aukšto lygio MTEP (SMART)


Priemonės Aukšto lygio MTEP (SMART) tikslas: padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

Remiama veikla – aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.

Veiklos tikslas –plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Galimi pareiškėjai: Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės;

Galimi partneriai: juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas.


Finansavimas: iki 700 000,00 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis :

Vykdant Mokslinių tyrimų veiklas: nuo 50-80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Vykdant Eksperimentinės plėtros veiklas: nuo 25-60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius.

Kvietimas: 2021 pirmą ketvirtį, informacija bus atnaujinta.

Daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!