Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimui 22,2 mln. Eur.

2022-08-02

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl valstybės kompensavimo biometano dujų gamybos ir valymo įrenginių įrengimui. Biometano gamybai numatyta skirti 22,2 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

Galimi partneriai: privatūs juridiniai asmenys.

Remiama veikla:

– Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas;;

– Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba;

– Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.


Biometano dujų gamybai turi būti naudojamos žaliavos nurodytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, išskyrus žaliavas nurodytas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ punkte. Nuotekų šlamas biodujų gamybai gali būti naudojamas tik tuo atveju jeigu biodujos yra gaminamos anaerobinio skaidymo (fermentacijos) būdu.


Finansavimas:

– Iki 4 mln. Eur., kai statomi nauji biometano dujų gamybos įrenginiai;

– Iki 1,7 mln. Eur., kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.

Finansavimo intensyvumas:

– Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba: iki 45 % visų tinkamų finansuoti išlaidų;

– Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių: iki 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimas: iki 2022.09.29.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Biometano dujų pajėgumų didinimas“ rasite čia ir čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!