Įgūdžiai MVĮ

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

2021-03-23

Nuo 2021 balandžio 8 d. Užimtumo tarnyba 2021 m. kvies teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas“.


Priemonė skirta steigti darbo vietas bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) ir buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos ir pirmą kartą darbo vietą steigiantiems Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.


Galimi pareiškėjai:

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai.

Remiama veikla:

Naujų darbo vietų kūrimas;

Naujų darbo vietų kūrimas ar esamų darbo vietų pritaikymas neįgaliesiems.

Finansavimas: iki 200 000 Eur (iki 19 921,26 tūkst. Eur vienai darbo vietai įkurti).

Finansavimo intensyvumas: iki 65% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Darbo priemonės, įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems ir kitos darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

Patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas ar pritaikymas, reikalingas darbo vietai steigti (iki 50 proc. subsidijos sumos).


Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje.


Vertinant DVS paraiškas, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

  • smulkiojo verslo skatinimui;
  • nuosavų lėšų indėliui;
  • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
  • perteklinių profesijų darbuotojų įdarbinimui;
  • planuojamam steigti darbo vietų skaičiui;
  • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
  • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.

Kvietimas: nuo 2021-04-08

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl priemonės „Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas“ – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!