Dizaino sprendimų kūrimui versle – 1,5 mln. Eur

2020-01-03

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkureningumo skatinimas” priemonę nr. 03.3.1-LVPA-K-838 “Dizainas LT”

Kvietimo teikti paraiškas pradžia: 2019 m. gruodžio 27 d.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiamos veiklos: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Projektams numatoma skirti: 1 500 000 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 30 000 Eur

Didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir diegimui: 10 000 Eur

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis:

  1. 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė;
  2. 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra maža įmonė;
  3. 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Dizaino sprendimo sukūrimo veiklai įgyvendinti originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą;
  2. Projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą;
  3. Dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Jeigu Jus sudomino galimybė pasinaudoti ES parama dizaino kūrimui, mielai atsakysime į Jūsų klausimus apie šios priemonės naudą bei aptarsime bendradarbiavimo galimybes. Susisiekite el. paštu: julius.kanaporius@sintesi.lt arba telefonu: +370 612 75602.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!