Inostartas

„Europos Horizontas EIC Accelerator“

2021-05-11

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) iki 2021 m. birželio 2 d. kviečia labai mažas, mažas ir vidutines įmones, įskaitant startuolius teikti paraiškas  dėl paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas.


Priemonės ,,Europos Horizontas EIC Accelerator“ tikslas: paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu.

Galimi pareiškėjai: MVĮ, įskaitant startuolius.

Remiama veikla: projekto paslaugų pirkimo išlaidos.


Projektas – pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominė erdvėje (EEE) paslauga apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu). bei  kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas.


Finansavimas: iki 10 000 Eur. (be PVM) bet ne daugiau kaip 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2021 birželio 2 d. 11.30 val.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.


Priemonės EIC Accelerator“ tikslas: teikti paramą atsirandančioms proveržio technologijoms arba ardančiosioms inovacijoms tikslinėse sveikatos, žaliojo kurso ir skaitmeninimo kryptyse;

Pagrindinis EIC tikslas nustatyti, plėtoti ir diegti visu rūšių didelės rizikos naujoves, ypatingą dėmesį skiriant proveržio, rinkos kūrimo ir pažangioms technologijoms.


EIC Accelerator priemonė suteikia unikalią vertės dalį mažoms ir vidutinėms įmonėms taikydama mišrųjį finansavimo modelį, todėl įmonės gali teikti prašymą ne tik dotacijai, bet ir investicijai į kapitalą.


Galimi pareiškėjai: MVĮ, start-up, mokslo ir studijų institucijos, fiziniai asmenys.

 Remiama veikla: MTEP veikla ( TRL 5/6 iki 8);

EIC siekia paremti įmones, kuriose EIC parama veiks kaip katalizatorius į kitus investuotojus, reikalingus naujovių plėtrai.

2021 m. Iššūkiai:

Strategines sveikatos ir skaitmenines technologijos;

Žaliojo kurso naujoves ekonomikos atsigavimui.

Finansavimas: iki 2,5 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 70 % tinkamų finansuoti išliadų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: visos projekto įgyvendinimui būtinos išlaidos.

Kvietimas:

Trumpa paraiška – bet kada;

Ilga paraiškapo trumpos paraiškos patvirtinimo, pateikiama turėtų būti kaip galima anksčiau, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 6 d. (cut-off date).

Daugiau informacijos apie EIC Accelerator“ rasite čia.

Jeigu turite papildomu klausimų, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!