Expo galimybės pažangiems

Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)

2023-05-17

2023 m. II ketv. numatomą paskelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veikla „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“. Kvietimui numatoma skirti iki 10 mln. Eur.


Kvietimo ,,Expo galimybės (Pažangiems)“ tikslas: Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.

Remiama veikla: MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas.

Galimi pareiškėjai: 

– MVĮ registruoti ir veiklą vykdantis Sostinės regione, veikiantis ne trumpiau kaip vienus metus iki paraiškos pateikimo, kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės negu 50 000 Eur labai mažos ar mažos, 145 000 Eur. vidutinės įmonės atveju;

– Bendroje įmonės pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas;

-Įmonės pagrindinės vykdomos veiklos EVRK. priskirtina pridėtinės vertės sektoriui:

pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21); kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3), chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30), išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) bei orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59); programų rengimas ir transliavimas (60); telekomunikacijos (61); kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62); moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72).


Finansavimas: iki 200 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);

– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv. 

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!