PRAGUE

Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-05-05

Expo galimybės

2023 m. II ketv. numatomą paskelbti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą Expo galimybės. Kvietimui numatoma skirti iki 10 mln. Eur.


Priemonės ,,Expo galimybės tikslas: įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.

Remiama veikla: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas – pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvoje, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Bendroje įmonės pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.

Finansavimas: iki 100 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);

– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

– e-rinkodaros paslaugos pirkimo išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

– eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 30 procentus tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d.


Kvietimas: numatomas 2023 m. II ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Expo galimybės“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting