Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas

Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

2023-08-22

2023 m. rugpjūčio 22 d. skelbiamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimas ,,Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“. Kvietimui numatoma skirti iki 5 mln. Eur.


Priemonės ,,Expo galimybės tikslas: įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.

Remiama veikla: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas – pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvoje, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių:

– vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur., kai įmonė vidutinė, ne mažesnės kaip 50 000 Eur., kai įmonė labai maža, maža;

– bendroje įmonės pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.

Finansavimas: iki 100 000 Eur. 

Finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);

– produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

– interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir
plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

– eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio
įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta
tvarka (MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti
ne daugiau nei 10 procentus tinkamų finansuoti išlaidų sumos.


Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 30 mėn.

Kvietimas: iki 2023 m. gruodžio 29 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Expo galimybės“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!