PRAGUE

Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms (Sostinės regionas)

2022-11-08

Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)

2023 m. I ketv. planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus“ kvietimą. Numatomas kvietimo biudžetas – 15 mln. Eur.


Kvietimo ,,Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)“ tikslas – teikti finansines paskatas verslui kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus/sprendimus ir diegti skaitmenines inovacijas.


Dirbtinis intelektas – tai specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti;

Robotinis procesų automatizavimas – veiklos operacijų automatizavimas, naudojant robotus, kurie imituoja tam tikromis taisyklėmis paremtus ir į konkretų rezultatą orientuotus žmogaus darbus;

Blokų grandinės technologija – tai skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje saugomi visi vertę turintys duomenys (pinigų likučiai, nuosavybės teisės, tapatybė, vertybiniai popieriai, draudimo įrašai, medicininiai įrašai ir pan.). Duomenų bazė yra decentralizuota ir veikia plačiame kompiuterių tinkle. Duomenų bazės įrašai saugomi duomenų blokuose, kurie tarpusavyje sujungti į vientisą duomenų blokų grandinę.


• Pirmas kvietimas skelbiamas teikti paraiškas tik 1 stadijai;

• Antras kvietimas skelbiamas po 10 mėn. nuo pirmo kvietimo pabaigos tik 2 ir 3 stadijai.


1 stadija – preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija: sukuriamas DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produkto ar sprendimo prototipas;

2 stadija – minimaliai gyvybingo produkto stadija : sukuriama produkto arba sprendimo versija, kurį galima pateikti rinkai. Šioje stadijoje testuojamas produkto ar sprendimo techninis efektyvumas ir jo tinkamumas rinkai, išskirtinumas tarp konkurentų, galima paklausa ir galimybės monetizuotis.

3 stadija – dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija : esamo produkto ar sprendimo tobulinimas, jo funkcijų išplėtimas.


Galimi pareiškėjai:

1 stadija: labai maža, maža įmonė, veikianti ne ilgiau nei 5 metus Sostinės regione iki paraiškos pateikimo ir kuri ketina kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus;

2/3 stadija: labai maža, maža įmonė, veikianti Sostinės regione ne trumpiau kaip 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei 5 metus iki paraiškos pateikimo.

Finansavimas:

1 stadijaiiki 20 000 Eur.;

2 stadijaiiki 66 000 Eur.;

3 stadijai – iki 102 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

• išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos;

• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidomis;

• produktų ir paslaugų vystymu pirminėje brandos stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą;

• rinkos poreikių analize;

• technologinės sprendimo koncepcijos rengimu;

• minimaliai gyvybingo produkto sukūrimu;

• produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimu.

Kvietimas: numatomas 2023 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus (Sostinės regionas)“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting