Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir dirbtinio intelekto (DI) sprendimus

Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams

2022-09-28

2022 m. spalio mėnesį planuojama skelbti ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 investicinės veiklos „Finansinės paskatos verslo pasalugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus“ kvietimą, skirtą skatinti verslo centrus diegti robotikos procesų automatizavimo ir dirbtinio intelekto sprendimus. Numatomas kvietimo biudžetas – 3 mln. Eur.


Priemonės  ,, Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus” tikslas – teikti finansines paskatas verslui kurti ir skaitmeninėms technologijoms diegti.

Galimi pareiškėjai: Verslo paslaugų centrai.


Verslo paslaugų centras – Lietuvos Respublikoje įregistruotas privatus juridinis asmuo arba filialas (įskaitant Lietuvos Respublikoje įsteigtą užsienio juridinių asmenų filialą), eksportuojantis virš 80 proc. paslaugų ir kurio veikla ar jos dalis yra orientuota į tokias verslo operacijas ir/ar funkcijas ir/ar procesus: 

– finansų ir apskaitos operacijos;

– finansinių nusikaltimų prevencija;

– bankininkystės paslaugos;

– programavimas / programinės įrangos kūrimas;

– IT techninis aptarnavimas;

– duomenų mokslas;

– IT produktų kūrimas;

– debesų kompiuterija;

– IT infrastruktūros paslaugos

– kibernetinio saugumo operacijos ir kt.

Šios verslo operacijos ir/ ar funkcijos ir/ar procesai yra perimti iš kitų grupės, kuriai paslaugų centras priklauso, įmonės (-ių) ar padalinio (-ių), siekiant didesnio procesų ir (ar) operacijų efektyvumo, įmonės augimo bei kaštų optimizavimo arba šios operacijos ir (ar) funkcijos ir (ar) procesai steigiamos (-i) verslo paslaugų centre siekiant įmonės augimo bei kaštų optimizavimo.


Reikalavimai projektams: Įdiegtas RPA ir DI sprendimas privalo sutaupyti ne mažiau nei 1 FTE* per mėnesį, skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo sprendimo įdiegimo. Kuo didesnis sutaupytas FTE skaičiuos, tuo daugiau skiriama balų projektui.

*1 FTE – 160 darbo valandų

Finansavimas: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Programinės įrangos įsigijimo išlaidos:

– programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;

– programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos;

 – serverių nuomos išlaidos;

– programinės įrangos nuomos išlaidos;

 – RPA ir (ar) DI sprendimų diegimo ir programavimo darbų išlaidos;

 –  RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimo ir (ar) sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos;

 –  projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimu ir (ar) diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti.

 Mokymų išlaidos:

 – mokymų organizavimo ir mokymų vykdymo išlaidos; 

 – išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos); 

 – mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus, neįsigydamas paslaugų) už laiko valandas, kai mokytojas vykdo mokymus;

 – salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kuriomis mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).

Kvietimas: numatomas 2022 m. spali.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Finansinės paskatos verslo paslaugų centrams vystyti ir diegti robotikos procesų automatizavimo (RPA) ir (ar) dirbtinio intelekto (DI) sprendimus rasite čia.

Jeigu šis kvietimai Jums aktualus – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!