H2020 NMBP programos nauji kvietimai

2019-09-23

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (H2020) „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi gamyba ir perdirbimas bei biotechnologijos, NMBP“ finansuoja tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir/ar inovacijų veiklų grupes, šių metų liepos 3 d. pagal NMBP programą paskelbti nauji 27 teminiai kvietimai.

Galimi pareiškėjai- mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės.
Priemonės tikslas – investicijos į naujas technologijas, ypač į nanotechnologijas, pažangias medžiagas, pažangią gamybą ir perdirbimą bei biotechnologijas siekis, kad Europos pramonė taptų konkurencingesnė ir tvaresnė.

Programoje numatytos trys strateginės kryptys:

I. Rytojaus pramonės vystymas

-Atviros inovacijų bandymo platformos;

-Medžiagų charakterizavimas ir modeliavimas;

-Valdymas, mokslu grįstas rizikos vertinimas ir reguliavimo aspektai;

-Pramonės sektoriai.

II. Europos pramonės keitimasis

-Ateities gamyklos (FOF);

-Biotechnologijos;

-Medicinos technologijų naujovės.

III. Pramonės tvarumas

-Tvaraus proceso pramonė (SPIRE);

-Žiedinės ekonomikos skatinimas;

-Švari energija per novatoriškas medžiagas;

-Energiją tausojantys pastatai (EEB).

Rengiant paraiškas labai svarbu rasti papildančius vienas kitą partnerius ar turėti ankstesnio bendradarbiavimo su Europos ar kitų šalių mokslo ir pramonės atstovais patirtį.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!