Inočekiai-bendradarbiavimui su mokslo ir studijų institucijomis

2020-11-09

Verslo įmonės skatinamos bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucija, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Inočekiai pradedantiesiems ir brandiems inovatoriams.

Priemonės Inočekiai tikslas: skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP (mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Remiamos veiklos: 

Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas;

Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Galimi pareiškėjai:

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas;

Pradedantieji inovatoriai: pareiškėjai, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus arba neturintys patirties MTEP srityje;

kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur. 

Brandieji inovatoriai: pareiškėjai vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros. (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų);

kurio metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur.


Finansavimas: 

Pradedantiesiams inovatoriams: iki 33 998 Eur.

Brandiesiams inovatoriams: iki 100 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: 

Didelei įmonei – nuo 25 proc. iki 50 proc. fiksuotos sumos;
Vidutinei įmonei – nuo 35 proc. iki 60 proc. fiksuotos sumos;
Labai mažai ir mažai įmonei – nuo 45 proc. iki 70 proc. fiksuotos sumos.

Tinkamos finansavimo išlaidos: 

Techninių galimybių studijų parengimo įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų ir ankstyvosios stadijos MTEP paslaugų įsigijimas iš mokslo ir studijų institucijų išlaidos.

Paraiškas priemonei ,,Inočekiai” galima teikti: iki 2021.03.31

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!