Inovacijų auditas

2020-11-27

Siekiant įgyvendinti Smart InoTech Pramonės projektui keliamus uždavinius Lietuvos pramonės įmonėse, veikiančiose sumanios specializacijos srityse turės atlikti Inovacijų auditą. Inovacijų auditas atliekamas siekiant įvertinti ir pateikti rekomendacijas  dėl vadybos tobulinimo diegiant technologines ir netechnologines inovacijas.


 

Su priemonės ,,Pramonės perorientavimas (transformacija)” paraiška, turės būti pateiktas:

Inovacijų auditas, inovacijų audito ataskaita;

Rekomendacijos dėl MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo plano.

 

Inovacijų audito uždaviniai:

Propaguoti skaitmeninių technologijų pažangą ir pramonės skaitmeninimo inovacijas;

MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių inovacijų diegimo efektyvumo didinimas.


Bendrai auditas suvokiamas kaip įvairių verslo procesų duomenų matavimas bei validacijai. Dažniausiai jis pasirenkamas kaip priemonė, padedanti stebėti organizacijoje vykstančius pamatuojamus procesus ir įvertinti jų atitikimą planams bei nusimatytiems standartams /teisiniams reikalavimams. Inovacijų auditas dėl šio aspekto turi papildomų iššūkių:

novatoriškumas nėra akivaizdžiai ir tiesiogiai pamatuojamas;

reikia retrospektyvių duomenų;

standartizuoti ir sertifikuoti inovacijų proceso standartai neegzistuoja.


Inovacijų auditui keliami reikalavimai:

Įvertinti bendrą organizacijos inovacijų potencialą (analizuojant strateginį valdymą, vyraujančias nuostatas, darbo organizavimo praktikas, atsakomybių pasidalinimą, dalyvavimą žinių išoriniuose mainuose bei vidiniu žinių srautų, idėjų generavimo praktikas ir pan.);

Pagelbėti susiformuoti novatoriškumo stebėjimo rodiklius;

Identifikuoti svarbiausias įmonės veiklos sritis, kurioms būtinas reorganizavimas ar technologinis atnaujinimas;

Suformuluoti galimus reorganizavimo ir atnaujinimo scenarijus susiejant su identifikuotais rodikliais.


Inovacijų auditą gali atlikti:

Pati įmonė (savo lėšomis);

Konsultantai (savo lėšomis);

Skaitmeninių inovacijų centrai – naudojant de minimis pagalbą per „Smart Inotech” projektą (12 000 Eur)


Kvietimai : Smart Inotech krypties projektų kvietimai planuojami 2021 m.

 

Apie priemonę ,,Pramonės perorientavimas (transformacija)“-dideli projektai, daugiau informacijos rasite čia.

Apie priemonę ,,Pramonės perorientavimas (transformacija)“-maži projektai, daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų dėl Inovacijų audito– susisiekite!

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!