Inostartas

INVEGA finansinė priemonė – „Pokytis“

2024-06-21

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pramonės įmones kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Pokytis“. Priemonei įgyvendinti skirta 148 mln. Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Priemonės tikslas – teikti finansavimą paskolų formą, siekiant skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių verslo procesų skaitmeninimą.


Remiama veikla:

Sostinės regionas: aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės įmonių gamybos procesų skaitmeninimas.

Projektai privalo prisidėti prie Sumanios specializacijos koncepcijos, bei atitiktį bent vieną MTEP prioritetą ir jo tematiką.

– Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas: pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimas ir skaitmeninimo technologijų diegimas.

Projektai neprivalo prisidėti prie Sumaniosios specializacijos koncepcijos, bet jei ją atitiks, tai galės būti skiriama dotacija.


Galimi pareiškėjai:

Lietuvoje veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės (MVĮ) pramonės įmonės, taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonės (MVKĮ ir VKĮ). Sostinės regione veikiančioms įmonėms papildomai taikomas Aukštos pridėtinės vertės (APV) kūrimo reikalavimas


 

Finansavimas:

Maksimali paskolos suma – 10 000 000 Eur. Paskolos trukmė – 120 mėnesių.

Įmonės nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir/ ar kitų trečiųjų asmenų gavėjui suteiktas paskolas, subordinuotas INVEGOS paskolos atžvilgiu;

Palūkanų norma: taikoma kintama metinė palūkanų norma, priklauso nuo paskolos gavėjo kredito rizikos reitingo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir likvidumo, grąžinimo termino. Paskolos palūkanų apskaičiuojama pagal viešai interneto svetainėje (www.invega.lt) skelbiama kainodaros metodiką.


Finansavimo intensyvumas: iki 75 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. Likusią sumą gali sudaryti privačių finansuotojų arba nuosavos paskolos gavėjo lėšos.

– Ne mažiau kaip 25 proc. projekto Tinkamų finansuoti išlaidų turi būti finansuojama privataus finansavimo lėšomis, tarp jų ne mažiau kaip 10 proc. išlaidų turi sudaryti nuosavos pačios įmonės lėšos.

– Kai paskolos dalis yra konvertuojama į dotaciją, didžiausias galimas valstybės pagalbos intensyvumas negali viršyti 80% (Kauno, Šiaulių, Telšių apskrityse), 70% (Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Utenos apskrityse), 60% (Klaipėdos apskrityje), 55% (Vilniaus apskrityje).


Tinkamos finansuoti išlaidos:

Projektui reikalingos išlaidos, kurios nustatytos remiantis technologinio audito išvadomis – gamybos procesų įrangos su skaitmeninimo technologijomis įsigijimo, diegimo ir su įrangos montavimu susijusių darbų išlaidos, išskyrus naujų statinių statybą.


Dotacija:

Jei projektas atitiks Sumaniosios specializacijos koncepciją, verslo subjektui gali būti skiriama dotacija:

– Technologinio audito ir (arba) technologinio audito išvadų įgyvendinimo technologinės priežiūros išlaidoms kompensuoti. Gali būti skiriama iki 50 proc. bendros šių išlaidų (su PVM) sumos siekianti dotacija, tačiau skiriamos dotacijos suma negali viršyti 20 000 Eur bei negali būti didesnė kaip 30 proc. suteiktos Paskolos sumos arba;

– Kaip dotacija gali būti nurašoma 10% suteiktos paskolos sumos, tačiau konvertavimas į dotaciją vyksta tik tokiu atveju, jei įgyvendinus projektą bus pasiekta bent 15% didesnė vienam darbuotojui tenkanti pridėtinė vertė (našumo rodiklis), nei kad buvo prieš pradedant įgyvendinti Projektą.


Kvietimas: iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus susisiekite!

Norėdami sužinoti daugiau apie šiuo metu aktualias INVEGA priemones, galite apsilankyti šiuose straipsniuose:

INVEGA perspektyva

„Startuok:  INVEGA skatinamoji finansinė priemonė

INVEGA skatinamoji finansinė priemonė: Milijardas verslui

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!