Milijardas verslui

Invega skatinamoji finansinė priemonė – Milijardas verslui

2024-05-22

Nuo 2024 m. balandžio 29 d. iki 2026 birželio 30 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia verslo įmones teikti paraiškas dėl finansinės priemonės „Milijardas verslui“. Priemonei skiriama iki 850 mln. Eur. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų


Invega teikiamos paskolos priemonės Milijardas Verslui“ tikslas – skatinti šalies ekonomikos transformaciją link tvaresnės, inovatyvios ir saugesnės ekonomikos, suteikiant finansavimą projektams, kuriais siekiama finansuoti į:

– aplinkai draugiškas technologijas;

– žiediškumo didinimą;

– dekarbonizaciją;

– energijos vartojimo efektyvumą;

– mažai atliekų sukeliančių, pažangių, novatoriškų, skaitmeninių technologijų diegimą;

– aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų (įskaitant biotechnologijas) plėtrą, bei gynybos ir saugumo pramonę.


Finansavimas gali būti suteikiamas subordinuotos paskolos, sindikuotos paskolos arba tiesiogiai INVEGOS teikiamos paskolos forma.


Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės, didelės įmonės;

– įmonės nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po paskolos suteikimo turi būti ne mažesnis kaip 0,1 arba 0,15 į nuosavą kapitalą įtraukiant akcininkų, susijusių ir/ ar kitų trečiųjų asmenų gavėjui suteiktas paskolas, subordinuotas INVEGOS paskolos atžvilgiu;

* Kartu su projekto paraiška reikalinga pateikti įrodymus, kad prašomai suteikti paskolai įmonė neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje iš Lietuvos Respublikoje veikiančių finansų įstaigų (taikoma tuo atveju, kai prašoma suteikti tiesioginę INVEGOS paskolą ir įmonė vykdo veiklą ne gynybos ar saugumo sektoriuje).


Finansavimas:

Iki 150 000 000 Eur. (Tiesioginė paskola);

Iki 250 000 Eur. (Sindikuota paskola);

– Iki 150 000 Eur. (Subordinuota paskola).


Taikoma palūkanų norma: 

– sindikuotos paskolos atveju taikoma palūkanų norma ir visos kitos paskolos teikimo sąlygos atitinka finansų įstaigos ir/ ar tarptautinės finansų institucijos projekto finansavimui suteikiamos paskolos taikomą palūkanų normą ir paskolos sąlygas;

– tiesioginės INVEGOS ir subordinuotų paskolų atvejais taikoma rinkos sąlygas atitinkanti kintamoji metinė palūkanų norma, kurią sudaro palūkanų marža, kuri priklauso nuo įmonės kredito rizikos reitingo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir likvidumo, paskolos grąžinimo termino bei paskolos grąžinimo grafiko ir kintama palūkanų normos dalis – 6 mėnesių EURIBOR (kai EURIBOR neigiamas, jis prilyginamas nuliui);

– subordinuotos paskolos atveju, kintamoji metinė palūkanų norma paskolos suteikimo metu turi būti ne mažiau kaip 100 bazinių punktų didesnė nei finansų įstaigos ar TFI suteiktos paskolos, kurios atžvilgiu subordinuojama Paskola, palūkanų norma.


Finansavimo intensyvumas: iki 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paskolos terminas: iki 180 mėn.

Kvietimas: iki 2026 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus, kreipkitės dėl atitikties įvertinimo, verslo plano ir kitų su paraiška teikiamų dokumentų parengimo: info@sintesi.lt, +37069889001. 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!