Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

Invega ,,Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“

2022-10-10

Priemonė ,,Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ skirta mažinti krizės, kilusios dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą, poveikį, suteikiant paskolas verslo subjektų apyvartinėms lėšoms, bei mažinti Lietuvos ekonomikoje dėl šios krizės susidariusį investicinių paskolų trūkumą.

Galimi pareiškėjai: Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai ir didelės įmonės nukentėja nuo karo sukeltos krizės.


Paskolos gavėjas laikomas nukentėjusio nuo karo sukeltos krizės, jei tenkina nors vieną iš šių sąlygų:

• Paskolos gavėjo importo arba eksporto dalis su Ukraina ir/ar importo dalis su Rusija ir/ar Baltarusija bendrai sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos šalimis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.;
• Paskolos gavėjo energijos sąnaudos, t.y. gamtinių dujų, šilumos bei elektros energijos tiekimo, sudaro ne mažiau kaip 8 proc. 2021 metų paskolos gavėjo sąnaudų;
• Lietuvos statistikos departamento 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, paskolos gavėjas vykdė vieną iš ekonominių veiklų, įtrauktų į 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikato Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ I priedą.


Maksimali paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

• paskolos suma turi neviršyti 15 proc. vidutinio 3 paskutinių finansinių metų pardavimo pajamų dydžio arba;
• arba paskolos suma turi neviršyti 50 proc. energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos suteikti paskolą pateikimo mėnesio, sumos;
• suteikiamos paskolos suma paskolos gavėjui ar įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) negali viršyti 10 mln. Eur.

Paskolos trukmė:

• Apyvartinė paskola iki 36 mėn.
• Investicinė paskola iki 72 mėn.

Kvietimas: iki 2023 m. lapkričio 10 d.

Daugiau informacijos apie Invegos priemonę ,,Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ rasite čia.

Jeigu ši priemonė Jums aktuali – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!