Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

Kaip atpažinti MTEP ?

2020-09-10

Mokslinių tyrimų eksperimentinė plėtra (toliau MTEP)– kūrybiškas ir sistemingas darbas, atliekamas siekiant plėsti turimas žinias, taip pat žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę, ir rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.

Pagrindinis MTEP veiklos tikslas: naujos žinios.


Kad, veikla būtų priskirta MTEP veiklai, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus:

Veikla turi būti:

  1. Nauja (originali):

MTEP projekto potencialus naujumas turi būti vertinamas lyginant jį su pramonės sektoriuje esamomis žiniomis;

MTEP veikla nelaikoma kopijavimo, imitavimo ar analizės (nustatant iš ko ir kaip gaminys pagamintas) būdu įgytos žinios, kadangi jos nėra laikomos naujomis;

MTEP yra formalus žinių kūrimo būdas, įskaitant žinias, kuriomis grindžiami produktai ir procesai, todėl vertinimas yra nukreiptas į naujas žinias, o ne į naujus arba iš esmės patobulintus produktus ar procesus, gautus pritaikius naujas žinias.

  1. Kūrybiška:

MTEP veikla turi būti pagrįsta originaliomis, neakivaizdžiomis idėjomis ir hipotezėmis;

Remiantis šiuo kriterijumi, MTEP veikla neapima įprastų produktų ar procesų pakeitimų, todėl žmogiškasis indėlis yra neatsiejamas nuo kūrybiškumo vykdant MTEP veiklas.

  1. Neapibrėžta:

Neapibrėžtumas-galutiniai rezultatai nėra aiškus, tai ką sunku numatyti;

Neapibrėžtumai gali pasireikšti skirtinguose aspektuose: sunku tiksliai apibrėžti rezultatus ir kaštus (įskaitant veiklai skirtą laiką);

MTEP veikloje apskritai, dažnai nėra aišku, kiek tiksliai lėšų ar laiko prireiks norimiems rezultatams pasiekti ir ar iš viso yra įmanoma pasiekti išsikeltus tikslus.

  1. Sisteminga:

„Sistemingas“ reiškia, kad MTEP veikla vykdoma pagal nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso eigą ir rezultatus. Todėl yra būtina nustatyti MTEP projekto tikslus ir veiklų finansavimo šaltinius.

  1. Perduodama ir (arba) atkuriama:

MTEP projektas turi sudaryti galimybes perduoti naujas žinias, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo MTEP veikloje. Tai apima ir MTEP veiklą, kurios metu gaunami neigiamai rezultatai (kai nepasitvirtina pradinė hipotezė arba nepavyksta pagaminti tokio produkto, koks buvo numatytas iš pradžių).


,,Inostartas”: MTEP veiklos ir inovacijų skatinimui,  idėjų bei produktų vystymui, tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.  Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.


Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!