Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą 2024

2024-05-06

Nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 gegužės 31 d. NMA kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“.


Priemonės Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ tikslas: 

– Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;

– Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.


Remiama veikla:

1. Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;

2. Kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:

–  Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
–  Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, nustatančio žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles bei panaikinančio Reglamentą Nr. 1774/2002, 10 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.


Galimi pareiškėjai:

– Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai;
– Juridiniai asmenys,  užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla;
– Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.


Finansavimas: 

– Vykdant 1. veiklą iki 5 000 000 Eur. ;

– Vykdant 2. veiklą iki 3 000 000 Eur.

Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomi paramos ribojimai – 200 000 Eur. vienam projektui.


Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

– naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

– bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. gegužės 31 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!