InoStartas

Paskelbtas kvietimas ,,Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas“

2022-12-08

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) gruodžio 16 d. paskelbė Klimato kaitos programos priemonės kvietimą „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“. Kvietimui numatytas finansavimas: 2 mln. Eur.


Kvietimo „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ tikslas: finansuoti pastatų modernizavimo, atnaujinimo išlaidas.

Galimi pareiškėjai: – negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybes teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkai arba valdytojai.

Remiama veikla: nusaybės teise priklausančio negyvenamosios paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), kurį įgyvendinus  pasiekiama ne mažesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. energijos.


• Įgyvendinant projektą turi būti atnaujintas (modernizuotas) pastatas (pasiekta ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)).

•  Duomenys apie pastato skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.


Finansavimas: subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

Finansavimo intensyvumas: iki 30 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti susijusios su paramos gavėjui nuosavybės ar kitokia teise priklausančios Priemonės projekto įgyvendinimu, kurį įgyvendinus pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. skaičiuojamosios šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti:

• Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas;

• Atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų  šilumos laidumo sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje; Išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro  duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato  dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;

• Plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);

• Vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas;

• Vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 36 mėn. 

Kvietimas: iki 2023 m. gruodžio 15 d. arba tol kol pakaks kvietimui skirtų lėšų. 

Informaciją apie planuojamą kvietimą „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!