Kvietimas MTEP atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti

2020-12-15

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia nuo 2020 gruodžio 15d. teikti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti.


Priemonės  tikslas: Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Galimi pareiškėjai: 

Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą;

Projekto paraiškos teikėjas turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu;

Partneris – Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.

Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.


Remiama veikla: Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.


 

Pagrindiniai reikalavimai projektui:

Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapą.

Projekte turi būti pagrįstas projektu kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai.

Taip pat pagrįstas projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas.

Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu.

Finansavimas: iki 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:  25-80%

Kvietimas: iki 2021.02.15

Daugiau informacijos  rasite čia: https://mita.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiamas-kvietimas-mtep-projektams-atsinaujinanciu-istekliu-energetikos-sektoriuje-pletoti

 

 

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!