Expo galimybės pažangiems

Kvietimas ,,Paskatos gerinti KK įmonių infrastruktūrą”.

2022-03-02

KKI sektoriui priskiriamos įmonės, iki kovo 28 d. kviečiamos teikti paraiškas pagal LVPA paskelbtą kvietimą. „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ kvietimą. Pareiškėjai gali pretenduoti į finansavimą iki 800 000 Eur. 80% finansavimo intensyvumu.


Remiama veikla:

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;

– KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas.

Galimi pareiškėjai:

MVĮ, veikiantis KKI sektoriuje ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Galimi partneriai: KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

Finansavimas: nuo 100 000 iki 800 000 Eur.;

– Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

– Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento  53 straipsnio nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų).

Finansavimo intensyvumas: iki 80% visų tinkamų finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Naujo pastato statybos ar esamo pastato rekonstravimo, remonto (kapitalinio remonto ir (ar) paprastojo remonto) darbų įsigijimo išlaidos.

– Projektavimo, kadastrinių ir geodezinių matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros paveldo objektų tyrimą), energijos vartojimo audito, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos susijusios išlaidos.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

– Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos, taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos;

– Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Kvietimas: iki 2022 m. kovo 28  d.

KKI sektoriui priskiriamų įmonių EVRK. kodų sąrašą rasite čia.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ rasite čia.

Jeigu domina Jūsų įmonės atitiktis šiam kvietimas, arba paraiškos rengimo paslaugos, susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!