Expo galimybės pažangiems

Kvietimas ,,Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą”

2022-12-29

Gruodžio 28 d. paskelbtas  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ kvietimas. Kvietimui numatomą skirti daugiau nei 6 mln.  Eur.


Kvietimo „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ tikslas: skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Remiama veikla – aplinkai palankių produktų kūrimas ir/ar diegimas:

1. aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, sukūrimas arba esminis patobulinimas;
2. aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką;
3. aplinkai palankių produktų įdiegimas (naudojimas)  pareiškėjo įmonėje.


Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).


Projektu numatomi kurti ir (ar) diegti aplinkai palankūs produktai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

– Mažės aplinkai palankiems produktams pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.;
– Aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
–  Aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus
nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis  ne mažiau kaip 5 proc.
– Aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus jų galiojimo terminui.


Galimi pareiškėjai: ne pramonės srityje veiklą vykdantys SVV subjektai  veikiantis ne trumpiau nei 12 mėn. iki paraiškos pateikimo ir kurių pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus yra:

– ne mažesnės nei 10 000 Eur. vykdant 1 – 2 veiklą;

– ne mažesnės nei 50 000 Eur. vykdant 3 veiklą.


Finansavimas: iki 50 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 95% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– Vykdant 1 – 2 veiklą: projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos). Vykdant šias veiklas, projekto dydis apskaičiuojamas įtraukiant darbo užmokesčio išlaidas ir taikant darbo užmokesčio 40 procentų fiksuotąją normą, kuri sumokama nuo tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų ir skirta likusioms tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms
– Vykdant 3 veiklą: aplinkai palankaus produkto įsigijimas ir įdiegimas.


Kvietimas: iki 2023.02.28.

Daugiau informacijos apie kvietimą ,,Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ rasite čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!