Finansavimas sporto bazių pagerinimo projektams

Kvietimas – sporto bazių pagerinimo projektams 2024

2024-01-15

Iki 2024 kovo 1 d. Nacionalinė sporto agentūra kviečia teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams. Kvietimams numatoma skirti iki 4 mln. Eur.


Kvietimo tikslas : atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys.

2024 m. sporto bazių pagerinimo projektų kvietimui taikomas prioritetas: sporto bazės atvirumas ir pritaikymas visuomenei.

Specialieji projektų vertinimo kriterijai:

– Gerinant sporto bazės būklę, sudaroma galimybė didinti fizinio aktyvumo veiklų įvairovę, bei plėsti sporto šakų skaičių plėtojimą sporto bazėje. Paraiškoje numatytas sporto bazės pritaikomumo ir prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

– Sporto bazės prieinamumas įvairioms visuomenės grupėms. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

– Sporto bazės pritaikomumas žmonėms su negalia. Paraiškoje numatomas sporto bazės pritaikymas ir prieinamumo šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nemokamas fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.


Finansavimas: iki 500 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 75 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoto statinio ar jo dalies, kurie priskiriami sporto paskirties statiniams, statybos darbų išlaidos (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

– teisės aktų nustatyta tvarka suformuoto ir įregistruoto žemės sklypo tvarkymo darbai, kurie būtini statybos darbams atlikti;

– paslaugos, techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kitoms inžinerinėms paslaugoms ir / ar veikloms;

– įranga, būtinai projektu gerinamos sporto bazės funkcionavimui (pavyzdžiui, krepšinio stovai su lankais – krepšinio salės remonto darbams, futbolo vartai – futbolo aikštės atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.);

– mažoji  architektūra (pavyzdžiui, lauko suoliukai, dviračių laikikliai);

– baldai, kurie būtini sporto bazei funkcionuoti (pavyzdžiui, persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

– netiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos;

– viešinimo ir informavimo išlaidos.

Projekto įgyvendinimo trukmės: iki 24 mėn.

Kvietimas: iki 2024 m. kovo 1 d.


Daugiau informacijos apie Nacionalinės sporto agentūros kvietimą, sporto bazių pagerinimo projektams rasite čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!