Expo galimybės pažangiems

„Naujos galimybės LT“ – naujų rinkų paieškai ir plėtrai

2021-06-02

Iki birželio 9 d. viešam aptarimui paskelbtas priemonės  „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 pakeitimo projektas.


„Naujos galimybės LT“ priemonės tikslas:  paskatinti MVĮ, kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.


Galimi pareiškėjai: MVĮ, veikiančios ne trumpiau, kaip vienerius metus:

-Kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos , kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 250 000 Eu.

-Kurios bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.


Remiama veikla: produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose – MVĮ
produkcijos parodymas ir (ar) pristatymas MVĮ išsinuomotame atskirame plote ir stende užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose ir (arba) virtualiose tarptautinėse parodose (e-parodos).

Numatomas finansavimas: nuo 5 000 Eur. iki 45 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50% visų tinkamu finansuoti išlaidų.


Tinkamos finansuoti išlaidos: 

MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo MVĮ išsinuomotame atskirame plote ir stende užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje:

Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos

Tarptautinės parodos ploto nuomos

Dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo šalyje išlaidos

Projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.


MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo MVĮ išsinuomotame atskirame plote ir stende užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje, kai įmonę pristato atstovas išlaidos:

Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje
konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos
mokesčio;

Projekto vykdytojo atstovo išlaidos.


MVĮ produkcijos parodymo ir (ar) pristatymo virtualioje tarptautinėje parodoje:

Produkto pristatymo virtualioje tarptautinėje parodoje išlaidos;

Projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą virtualioje tarptautinėje (e-parodoje) parodoje) išlaidos;

Naujos galimybės LT projekto įgyvendinimo trukmė: iki 24 mėnesių.


Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite klausimų  – susisiekite.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!