,,Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" verslo įgūdžių stiprinimui

Norwaygrants Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

2020-11-11

Paskelbtas Norwaygrants kvietimas teikti paraiškas pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” informacinių ir ryšių technologijų srityje. 


 Norwaygrants investicijų programa prisideda prie bendro 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo  tikslo – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.


Programos tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ryšių ir technologijų ( toliau IRT) srityje.

Galimi pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys, įsteigti vienoje iš ES arba Europos ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos (EEE EFTA) šalių:

Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25%;

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), teikiant paraiškas pagal Mažųjų projektų schemą;

Galimi partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje.

Už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Remiama veikla: 

  1. naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi produktai ar technologijos prisideda prie verslo ir ekonomikos plėtros, visuomenės gerovės didinimo.

Pavyzdžiui, informacijos ir ryšių prietaisai, našios skaičiavimo sistemos (ang. high-speed computing), didelės apimties informacijos analizės sistemos, vaizdo ir garso technologijos, kibernetinio saugumo,                    dirbtinio intelekto, daiktų interneto, duomenų apsaugos, į vartotoją orientuoti skaitmeniniai (ang. Human-centric Digital Age) sprendimai.

  1. naujų IRT produktų ar technologijų komercinimas. Veikla turi būti įgyvendinta kartu su 1. punkte nurodyta veikla.
  2. naujų IRT produktų ar technologijų diegimas. Investicijos būtų teikiamos technologinių įrankių, įskaitant skaitmenines priemones, diegimui Lietuvos įmonėse. Veikla turi būti įgyvendinama kartu su 1. punkte nurodyta veikla, kaip projekto sudėtinė dalis.

Finansavimas:

Pagal pagrindinę projektų schemą: nuo 200 000 Eur iki 1 000 000 Eur.

Pagal Mažųjų projektų schemą: nuo 10 000 Eur iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

Nuo 25-80% projekto vertės:

50 % tinkamų finansuoti išlaidų – moksliniams tyrimams;

25 % tinkamų finansuoti išlaidų – eksperimentinei plėtrai.;

Finansavimo dydis gali būti padidintas iki 80 % tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo:

10% vidutinėms įmonėms;

20% labai mažoms ir mažoms įmonėms;

15% kai vykdant projektą yra tenkinamos veiksmingo bendradarbiavimo sąlygos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Ilgalaikis turtas;

Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;

Komandiruotės ir kelionės;

Darbo užmokestis ;

Netiesioginės išlaidos.

Kvietimo pabaiga: 2021 vasario 12 d.

Daugiau informacijos rasite čia.


Norinčius sužinoti daugiau apie šiuos ir kitus šiuo metu aktualius kvietimus, kviečiame lapkričio 12d. dalyvauti Webinare: ES investicijos verslui.

Daugiau informacijos rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!