Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas)

„Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ nuo gegužės 2 d.

2023-04-24

Nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 birželio 30 d. NMA kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“. Kvietimui numatomą skirti iki  mln. 36,9 mln. Eur.


Priemonės Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ tikslas: 

– Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;

– Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Remiama veikla:

1. Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas;

2. Kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara:

–  Vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
–  Augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Kitų sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
–  Pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

– Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai;
– Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryt mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.


Finansavimas:   Vykdant 1. veiklą iki 5 000 000 Eur. ; Vykdant 2. veiklą iki 1 000 000 Eur.

Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomi paramos ribojimai – 200 000 Eur. vienam projektui.


Finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

– Projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

– Naujų įrenginių (įskaitant techniką) pirkimas arba lizingas;

– Bendrosios išlaidos ir viešinimo išlaidos.

Kvietimas: nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ – susisiekite!

Sintesi Consulting

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!