Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2021

2021-04-15

Nuo gegužės 5 d. ūkininkai galės teikti paraiškas finansavimui gauti pagal NMA  paramos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Nuo 2021 m.  žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai, planuojantys investicijas į žemės ūkio valdas,  gali gauti ne tik investicinę ES paramą, bet dar ir lengvatinę paskolą.


Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Remiama veikla:  žemės ūkio produktų gamyba, taip pat žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.


Pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama negrąžintinos subsidijos ir (arba) lengvatinės paskolos formomis. Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką:

 gauti tik investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją);

gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;

gauti tik lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;

gauti lengvatinę paskolą tik apyvartiniam kapitalui.


Pareiškėjai, pretenduojantys gauti investicinę paramą, investicinę paramą ir/ ar lengvatinę paskolą, iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių gauti iš šios veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. Eur.


Lengvatinėms paskoloms taikomos šios sąlygos:

didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo;

metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.


Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui  jei atitinka visus šiuos reikalavimus:

 pareiškėjas yra gavęs investicinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“;

pareiškėjas dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo patyrė laikinų sunkumų. Laikoma, kad pareiškėjas patiria laikinų sunkumų, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

apyvarta (pardavimo pajamos) nukrito daugiau kaip 10 proc. ;

skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1 ;

skolos rodiklio reikšmė (Įsipareigojimai / Turtas) yra didesnė nei 0,6 (rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal prieš paraiškos paskolai gauti pateikimą einančio paskutiniojo ataskaitinio ketvirčio finansinės ataskaitos „Balansas“ duomenis);

pareiškėjas atitinka labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

pareiškėjas nėra gavęs paskolos apyvartiniam kapitalui pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 protrūkio laikotarpiu“ schemą.


Daugiau informacijos rasite  čia ir čia.

Jeigu kyla papildomų klausimų  – susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!