Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams

Parama kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui

2020-09-02

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programa „Kultūra“ kviečia teikti paraiškas ,,Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“


Programos tikslas:

Gerinti kultūrinių, meninių ir kūrybinių veiklų prieinamumą regionuose:

pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą regionuose ir užtikrinti lygiavertį prieinamumą;

skatinti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose;

stiprinti bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų regionuose ir didesniuose miestuose.

Galimi pareiškėjai:

viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;

Partneris iš valstybės donorės (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) privalomas;

Pagrindinė pareiškėjų arba jo Lietuvos partnerių veikla privalo būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje;

Projekto partneriai:

viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;

viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių ir kurių pagrindinė veikla yra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje;

viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros;

Finansavimas teikiamas šioms veikloms:

 aukštos kokybės profesionalių kultūros ir kūrybinių produktų bei paslaugų sklaidai Lietuvos regionuose;

kultūros renginiams ir (arba) veikloms, skatinančioms auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygmeniu ir pritraukiančioms vietos bendruomenes, menininkus ir kultūros veikėjus;

vaikų ir jaunimo dalyvavimą kultūroje skatinančioms veikloms;

socialinę įtrauktį ir kovą su diskriminacija skatinančių projektų įgyvendinimui.

Tinkami finansuoti projektai turi:

įtraukti vaikus ir jaunimą (iki 29 metų amžiaus) į renginius ir / ar veiklas regioniniu ar vietos lygiu;

apimti inovatyvias kultūrinės edukacijos formas, tokias kaip bendra kūryba, jungtiniai pasirodymai, įtraukus ugdymas, interaktyvūs metodai naudojant naująsias medijas ir kt.

Pagrindiniai reikalavimai projektams:

projekto metu turi būti sukuriamas naujas, plėtojamas ar platinamas esamas kultūrinis – meninis – kūrybinis produktas ar paslauga;

sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse):

ne mažiau, kaip vieną kartą vietos lygiu (seniūnija);

ne mažiau, kaip vieną kartą savivaldybes lygmeniu;

ne daugiau kaip viena kartą apskrities lygmeniu (išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestus).

Projekto trukmė: iki 24 mėnesių.

Finansavimas: nuo 50 000 iki 200 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimo pabaiga: 2020 spalio 30d. 16val.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ieškantiems partnerių: informacija rasite čia.

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!