Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2021-08-06

Nuo 2021 liepos 12 d. iki 2021 rugsėjo 10 d. NMA kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.


Kvietimo „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ prioritetai: skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.


Programos priemonės veiklos srities prioritetas: skatinti trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą, ir rizikos valdymą žemės ūkyje.


Remiama veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: 

– fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

– privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

– viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gali būti partneriais ir tarpininkais;

– paraiška turi būti teikiama kartu su partneriu ar partneriais.


Pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai:

– pareiškėjas ir partneriai turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

–  projekto partneris turi būti viešasis juridinis asmuo, veiklą vykdantis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse;

–  pareiškėjas ir partneriai, turi turėti teisę vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų prekybos veiklą;

– pareiškėjų ir partnerių,  pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo, ir (ar) gamybos, ir (ar) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir partnerių veiklos pajamų;

–  ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių (pareiškėjų ir partnerių)užsiimančių žemės ūkio produktų gamyba, dalyvaujančių projekte ir vykdančių trumposios tiekimo grandinės veiklą, žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur.


Finansavimas: iki 120 000 Eur;

– jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 30 000 Eur suma;

– jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 15 000 Eur suma;

– jei projekte numatytos investicijos, susijusios su  žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 50 000 Eur  suma (šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams). -Paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) be PVM;

– jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės,  paramos suma vienam projektui negali viršyti 700 000 Eur  be PVM.

Finansavimo intensyvumas:

– iki 60 proc. paramos intensyvumas taikomas  verslo plano įgyvendinimo išlaidomos;

– 100 proc. paramos intensyvumas taikomas  projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo

ir projekto įgyvendinimo išlaidoms;

Kvietimas: nuo 2021 liepos 12 d. iki 2021 rugsėjo 10 d.

Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu Jus domina atitiktis priemonei „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ –susisiekite!

Gaukite naujienas pirmi

Gaukite naujausią informaciją tiesiai į savo el. paštą.

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!