PRAGUE
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Skirta ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse, socialinės įtraukties skatinimui ir skurdo mažinimui

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2021

Priemonės „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tikslas – skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.


Paraiškos teikiamos: nuo 2021  m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d.

Finansavimo intensyvumas: 50 %.

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į planuojamų sukurti darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur yra skiriama, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje ir vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, arba privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-nauja statyba;

-rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

-nauja technika ir įranga;

-infrastruktūra;

-bendrosios išlaidos.

Dagiau informacijos apie priemonę „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite!

 

ATGAL