PRAGUE
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2021

Priemonės „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” tikslas – skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.


Paraiškos teikiamos: nuo 2021  m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. spalio 29 d.

Finansavimo intensyvumas: 50 %.

Paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į planuojamų sukurti darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur yra skiriama, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

Pareiškėjai: fiziniai asmenys, registruoti kaimo vietovėje ir vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, arba privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ne trumpiau kaip 1 metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

-nauja statyba;

-rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

-nauja technika ir įranga;

-infrastruktūra;

-bendrosios išlaidos.

Dagiau informacijos apie priemonę „Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” rasite čia.

Jeigu turite klausimų – susisiekite!

 

ATGAL