Galimi priemonės „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Parama skiriama automobiliui įsigyti:

M1 klasės transporto priemonės įsigijimas, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

M2 klasės transporto priemonės įsigijimas, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

Finansavimas:

4 000 Eur. už kiekvieną naują M1, N1 klasės elektromobilį:

– nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai;

– pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

– transporto priemonės valdytojas – juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime.


Vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 Eur. per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 Eur. per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.


Kvietimas: nuo 2022 m. birželio 2 d.

Daugiau informacijos apie paramos priemonę elektromobilių įsigijimui rasite čia ir čia.

Jeigu šis kvietimas Jums aktualus – susisiekite!